دوره اول، شماره نخست، پاییز 98

دانلود شماره نخست، پاییز98

  • اصول دیپلماسی در سیره پیامبراکرم(ص) ؛ حسین حسن پور–دانلود
  • بررسی فقهی حریم میراث فرهنگی،آثار و بناهای تاریخی ؛ فاطمه عرب احمدی — دانلود
  • مقاومت در برابر مشروعیت ؛ ای. ریچارد، جی آر.بریسبین ( ترجمه)
  • یکپارچه سازی قانون و سیاست بهداشت و سلامت؛ ساندرا آر. لویتسکی ( ترجمه)

دوره اول، شماره دوم ، زمستان 98

دانلود شماره دوم، زمستان 98

*جایگاه مسجد در پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر نظر مقام معظم رهبری ؛ فاطمه عرب احمدی، حسین  حسن پوردانلود

*عدالت مشارکتی در داوری حقوق اجتماعی ؛ ساندرا لیبنبرگ( ترجمه)

آزادی کامل: تعاریف برده داری از منظر بازماندگان معاصر؛ آندرا نیکلسون، مین دانگ، زو ترود( ترجمه)